HJC mở trung tâm bảo hành và bán mũ bảo hiểm tại Samsung

Trong nhiều năm qua công ty HJC luôn được công ty Samsung tin tưởng lựa chọn đặt mũ bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên Samsung

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em

Ngày 20/9/2015 Tại TP. Quy Nhơn, Bình Định Yamaha diễn ra sự kiện "Vì em có ước mơ". Công ty Yamaha Việt Nam đã trao gần 10.000 chiếc mũ bảo hiểm chất lượng do công ty HJC Việt Nam cung cấp cho học sinh trường tiểu học Tỉnh Bình Định

Thống kê
Giá vàng
 
Mạng lưới HJC